Harlem Shake Georgia FootballUGA Football team does Harlem Shake dance.